Algemene voorwaarden WonenPlus-Velsen

Artikel 1 Abonnementen

1. Inwoners van de gemeente Velsen, die door ouderdom, ziekte of beperking, een aantal praktische zaken niet zelf kunnen uitvoeren, kunnen abonnee worden van WonenPlus-Velsen.
2. Gebruik maken van de diensten van WonenPlus is alleen mogelijk voor abonnees.
3. Het abonnement op WonenPlus-Velsen is gratis voor huurders van woningcorporaties die zijn aan gesloten bij WonenPlus-Velsen.
4. Het abonnement op WonenPlus-Velsen is gratis voor mensen die (nog) zelfstandig wonen maar wel een verblijfsindicatie hebben gekregen voor een verzorgings- of verpleegtehuis.
5. Het abonnement op WonenPlus-Velsen is gratis voor mensen die vrijstelling hebben ontvangen van de gemeentelijke belastingen.
6. Voor anderen geldt een geldelijke bijdrage per (deel van het) jaar.
7. Het abonnementstarief wordt gepubliceerd op de website van WonenPlus-Velsen en in de nieuwsbrief die drie maal per jaar aan alle abonnees wordt toegezonden.

Artikel 2 Aanmelding en opzegging

1. Aanmelding als abonnee gaat door het insturen van een ondertekend aanmeldingsformulier.

2. Bij aanmelding gaat de dienstverlening van WonenPlus direct in. De abonnee krijgt hiervan een schriftelijke bevestiging.
3. Het abonnement heeft een looptijd tot het einde van het lopende kalenderjaar.
4. Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd tot de abonnee schriftelijk opzegt bij het meldpunt van WonenPlus-Velsen.
5. In geval van misbruik kan Stichting Welzijn Velsen het abonnement op WonenPlus opzeggen. Daarbij wordt geen opzegtermijn in acht genomen en vindt geen restitutie van abonnementsgeld plaats.

Artikel 3 WonenPlus-diensten

1. Het dienstenaanbod van WonenPlus-Velsen wordt gepubliceerd in de nieuwsbrief die drie maal per jaar aan alle abonnees wordt toegezonden.

2. Alleen het laatst gepubliceerde aanbod is geldig.

Artikel 4 Aanvraag en uitvoering van diensten

1. Het aanvragen van een dienstverlening kan mondeling, telefonisch of per e-mail bij het meldpunt van WonenPlus-Velsen.

2. De uitvoering van de diensten gebeurt door vrijwillige medewerkers van WonenPlus-Velsen.
3. De inzet van vrijwilligers voor de uitvoering van diensten geschiedt onder voorbehoud van beschikbaarheid.
4. De uitvoering van de dienstverlening mag niet meer dan twee uur in beslag nemen.
5. De vrijwillige medewerker neemt binnen drie dagen contact op voor het maken van een afspraak voor de uitvoering.
6. Bij de winkelmiddagen geldt dat tot een week voor de betreffende datum kan worden afgezegd. Daarna blijft de eigen bijdrage van toepassing.
7. De abonnee neemt contact op met het meldpunt van WonenPlus als er specifieke vragen zijn of zich problemen voordoen.

Artikel 5 Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

1. WonenPlus-Velsen is niet aansprakelijk voor schade die niet valt onder de aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering voor vrijwilligers van Stichting Welzijn Velsen.

2. Bij administratieve dienstverlening blijft de abonnee zelf de eindverantwoordelijke.
3. Bij administratieve dienstverlening tekent de abonnee alle betalingsopdrachten nadat formulieren hiertoe zijn ingevuld.
4. De vrijwillige medewerker van WonenPlus kan onder geen beding gemachtigd worden door de abonnee.. Ook niet voor financiële transacties

Artikel 6 Vergoedingen

1. Voor de uitvoering van diensten wordt in principe een vrijwilligersvergoeding betaald.

2. De vrijwilligersvergoeding bestaat uit een starttarief en een halfuurvergoeding.
3. Er wordt minimaal 1 uur in rekening gebracht.
4. Er wordt geen BTW verrekend.
5. De vrijwilligersvergoeding is exclusief de kosten voor materialen die verwerkt worden.
6. De voor de uitvoering van de klus verschuldigde vergoeding, dient dadelijk na de uitvoering contant betaald te worden aan de vrijwillige medewerker van WonenPlus..
7. Eventuele materiaalkosten die door de medewerker na afspraak met de aanvrager zijn gemaakt en die van goede betalingsbewijzen zijn voorzien, worden door de aanvrager tegelijk met de betaling van de vrijwilligersvergoeding aan de medewerker afgedragen.
8. De hoogte van de vergoedingen wordt gepubliceerd in de nieuwsbrief die drie maal per jaar aan alle abonnees wordt toegezonden.
9. Alleen de laatst gepubliceerde tarieven zijn geldig.

Artikel 9 Geldigheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 1 januari 2014.

2. Stichting Welzijn Velsen behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen.
3. Bij wijziging zal dit worden gemeld in de nieuwsbrief van WonenPlus-Velsen en worden de nieuwe algemene voorwaarden gepubliceerd op de website van WonenPlus-Velsen.

banner slogan

Copyright © 2014. Alle Rechten Voorbehouden.