Vrijwilligerswerk bij WonenPlus

Zonder vrijwilligers zou WonenPlus haar diensten niet aan kunnen bieden. Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde en onmisbaar voor WonenPlus. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan het welzijn van de doelgroep van WonenPlus. Het vrijwilligerswerk bij WonenPlus-Velsen kent een grote verscheidenheid. Vrijwilligers kunnen bijvoorbeeld actief zijn bij:
wpv 4

 • het Meldpunt;
 • de administratie;
 • het tuinonderhoud;
 • de klussenservice;
 • de administratieve hulp;
 • de hulp bij belastingaangiften;
 • het inspreken van lokaal nieuws;
 • het instellen van apparaten.

De werkzaamheden zijn licht van aard en kunnen variëren van een uur per maand tot meerdere uren per dag. De vrijwilligers van WonenPlus bepalen uiteindelijk zelf hoeveel tijd zij beschikbaar stellen voor de uitvoering van WonenPlus-diensten.

 • Voorwaarden
 • Intake
 • Informatie en begeleiding
 • Faciliteiten
 • Aanmelden

banner slogan

Copyright © 2014. Alle Rechten Voorbehouden.