Voorwaarden vrijwilligerswerk

Bijna iedereen kan vrijwilligerswerk verrichten. Uitgangspunt is wel dat de doelstelling van WonenPlus wordt onderschreven. Van vrijwilligers wordt verwacht dat zij affiniteit met de doelgroep hebben en beschikken over goede communicatieve en sociale vaardigheden. Nieuwe vrijwilligers dienen een ‘verklaring omtrent gedrag’ (VOG) te overleggen. De kosten daarvan worden vergoed.

banner slogan

Copyright © 2014. Alle Rechten Voorbehouden.